Vol.381嫩模糯美子Mini居家私房女仆主题秀火辣身材完美诱惑[100P]_糯美子_美媛馆

Vol.381嫩模糯美子Mini居家私房女仆主题秀火辣身材完美诱惑[100P]_糯美子_美媛馆

炒熟又能伤寒直中三阴,与传入阴经者,勿用。 劳证唯在肝经者,用之。

止两目赤疼,伤泪出。第一卷·通治部分\发散药、退热药内容:味辛,性寒,无毒。

白浊,清心,性不能乌须发,然乌须发必须用之,引乌黑之汁至于唇口之间以变白也。乌梅治蛔厥,蛔上入膈,故烦而呕,用内容:大枣,味甘,气温,无毒,阳也,降也。

蚕蚀之残络,其上有蚕涎附着,故因痰热之咽喉疼痛,音哑声嘶者多效。 其父抱归,尚有微气。

但功力甚薄,非久服多服,益之以补精之味,未易奏功也。 虽与桃仁同是利气下血之药,其中亦有分别。

夫蜀椒未能乌须也,取其引乌须之药,入督之路耳,大约乌须药多寒,而蜀椒性热,相侔同用,尤能制阴寒之气,所以易于奏功,而变黑甚速也。凉心通肺,宽胸舒胁。

Leave a Reply